ÜÜRIÕIGUS

Abi üürilepingute koostamisel.

Aitame Sul teostada Sinu lepingupartneri taustakontrolli. Selgitame välja lepingupoole maksuvõlad, et oleksid teadlik, kellega lepingulistesse suhetesse astud.

Esindame pooli kohtueelses kui kohtulikus menetluses.

 • üürilepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine;
 • üürileandja pandiõigus;
 • tagatisraha üürileandjale. 

2021.a. jaanuaris jõustusid üürilepingute regulatsioonis alljärgnevad muudatused:

 • Eluruumi üürilepingute puhul on tulevikus võimalik pooltel kirjalikult kokku leppida leppetrahvi maksmises, kui üürnik rikub oluliselt mitterahalist kohustust. Rikkumine peab aga olema  täpselt kindlaks määratud ning leppetrahvi suuruse osas on seatud piirangud.
 • Üürileandja jaoks muutub soodsamaks üürilepingu ülesütlemine üürniku makseviivituse korral. Näiteks senise kolme kuu asemel hakkab kehtima kaks kuud, kuid üürileandja peab andma üürnikule 14-päevase täiendava tähtaja koos hoiatusega, et tasumata jätmise korral ütleb ta lepingu üles.
 • Seadus täpsustub ka selles osas, et üürnik peab kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid, kui selles on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud.
 • Kinnisasja tähtajatu üürilepingu puhul on seni lubatud üüri tõsta iga kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest, kuid tulevikus võib seda teha üks kord aastas.
 • Professionaalne ja mõistliku hinnaga õigusabi kohtuvälises menetluses ning kohtus.
 • Õigusteenuse hinnad alates 50 €/h.
 • Kliente nõustame lisaks kohapealsele konsultatsioonile ka interneti teel. 
 • Aitame koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.
 • Peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks.
 • Esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades.
 • Esindame kliente töövaidluses ning üürivaidluses.

Klientide tagasiside

 • Best Media OÜ
  Best Media OÜ

  Aivo Tamm

  Best Media OÜ

   

  Annika on väga kohusetundlik, alati abivalmis, temaga on lihtne suhelda ja kõik vajalik saab sujuvalt tehtud igati mõistliku tasu eest.

 • Linnusilm OÜ
  Linnusilm OÜ

  Kärt Põldsam

  Linnusilm

   

  Meie koostöö on kestnud praeguseks natuke üle 3 kuu. Selle lühikese aja jooksul on meie raamatupidamine väga tuntavalt muutunud – palju lihtsam, virtuaalne, kiire, kaasaegne, paberivaba. Loobudes välja prinditud dokumentidest on hea tunda, et ka meie väike ettevõte annab oma panuse metsade ja looduse säilimisele. Lisaks sõbralik ja kiire infovahetus jooksvate küsimuste lahendamisel.

 • Laservisioon OÜ
  Laservisioon OÜ

  Tiina Pakosta

  Laservisioon

   

  Koostöö Annika&Raul Consulting OÜ´ga on väga ladus ja operatiivne. Annika on kohusetundlik ja pädev oma töös, tõeline 21. sajandi virtuaalne raamatupidaja.

  Väga rahul!

 • Roofs Engineering OÜ
  Roofs Engineering OÜ

  Kersti Sillaots

  Roofs Engineering OÜ

   

  Olen Annika&Raul Consulting OÜ teenusega väga rahul. Tegemist ei ole mitte ainult raamatupidamisteenuse osutamisega ettevõttele, vaid ka raamatupidamise ja personalitöö alase nõustamisega. Teie poole saab alati küsimustega pöörduda ja ühise koostöö läbi leida lahendused või vastused erinevatele küsimustele. Koostöö on sujuv, täpne, õigeaegne ja usaldusväärne. Väikese ettevõtte puhul on teenuse ostmine raamatupidaja palkamisele väga hea alternatiiv. 

 • KAMELI INVEST OÜ
  KAMELI INVEST OÜ

  Ari Mikael Orkomies

  KAMELI INVEST OÜ

   

  Annikat soovitati minule ja mitte ilma põhjuseta! Vahe eelmise raamatupidajaga on kui öö ja päev. Kui oleks teadnud, ei oleks kannatanud kehva teenust nii pikalt. Kui mõnes teises minuga seotud ettevõttes peaks raamatupidaja vahetamine tulema teemaks, ma väga loodan, et Annikal on mahtu.

 • Koristus24 OÜ
  Koristus24 OÜ

  Marko Kirsila

  Koristus24

   

  Olen äärmiselt rahul Annika&Raul Consulting OÜ teenusega. Kõik toimib laitmatult. Kui mul on mingeid küsimusi tekkinud siis olen alati kiirelt ka vastused saanud.

  Soovitan Teie teenuseid alati kõigile.

  Olge sama tublid edasi!

Scroll to top