ASJA- NING KINNISVARAÕIGUS

Asjaõigus:

Asjaõiguse valdkonnas abistame oma kliente alltoodud teemadel:

VALDUS

valdaja, seaduslik valdus, ebaseaduslik valdus, heauskne valdus, pahauskne valdus, vallasasi, kinnisasi, valduse kaitse, omavoli, omaabi, otsimisõigus, omavoliline valdus, õigusalane konsultatsioon, on-line konsultatsioon;

OMAND

omand, omanik, ühine omand, kaasomand, ühisomand, omandi kaitse, vallasomand, heauskne omandamine, pahauskne omandamine, hõivamine, leid, leiutasu, peitvara, igamine, loodusvili, kinnisomand, kinnisomandi ulatus, õiguskonsultatsioon;

KINNISOMANDI KITSENDUSED

naabrusõigused, avalikult kasutatav tee, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kinnisasjale juurdepääs üle võõra kinnisasja, tehnovõrgud, tehnorajatised, avalikud veekogud, kallasrada, vallasvaratehingud, kinnisvaratehingud, asjaõiguslepingu koostamine;

PIIRATUD ASJAÕIGUSED

servituudid, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus, pant, vallaspant, käsipant, registerpant, õiguste pantimine, kinnispant, hüpoteek, kohtulik hüpoteek, esindamine kohtus.

Pakume oma klientidele asjaõiguse täisteenust  – analüüsime ostetavat kinnisvara ja sellega kaasneda võivaid probleeme (juriidiline audit), peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms.

Kinnisvaraõigus:

abi hinna- ja tehingutingimuste läbirääkimistel vastaspoolega ja vastaspoole maakleriga;
suhete korraldamine enda maakleriga – nõuete esitamine maakleri vastu;
nõustamine eellepingu koostamisel;
nõustamine võlaõiguslepingu koostamisel;
nõustamine asjaõiguslepingu koostamisel;
nõustamine krediidilepingu pakkumiste hindamisel;
omaniku ja kasutaja nõustamine kasutusvalduse ja üürilepingute koostamisel, muutmisel ja lõpetamisel;
ehitus ja planeeringud;
kasutusluba, kasutusloa taotlemine;
ehitusluba, ehitusloa taotlus;
servituudid: reaalservituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus;
kinnisvaratehingud: ostu-müügileping, üürileping;
kaasomand: kaasomandi valdamine ja kasutamine ning kaasomandi lõpetamine;
korteriomand: korteriomanike omavahelised suhted, korteriomaniku õigused ja kohustused;
korteriühistu, korteriühistu pandiõigus, korteriühistu üldkoosolek, korteriühistu otsuse vaidlustamine;
varjatud puudused;
kohtus esindamine seoses ostetud korteri või maja varjatud puudustega.

 • Professionaalne ja mõistliku hinnaga õigusabi kohtuvälises menetluses ning kohtus.
 • Õigusteenuse hinnad alates 85 €/h.
 • Kliente nõustame interneti teel.
 • Aitame koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.
 • Peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks.
 • Esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades.
 • Esindame kliente töövaidluses ning üürivaidluses.

Klientide tagasiside

 • Aivo Tamm

  Best Media OÜ

   

  Annika on väga kohusetundlik, alati abivalmis, temaga on lihtne suhelda ja kõik vajalik saab sujuvalt tehtud igati mõistliku tasu eest.

 • Kärt Põldsam

  Linnusilm

   

  Meie koostöö on kestnud praeguseks natuke üle 3 kuu. Selle lühikese aja jooksul on meie raamatupidamine väga tuntavalt muutunud – palju lihtsam, virtuaalne, kiire, kaasaegne, paberivaba. Loobudes välja prinditud dokumentidest on hea tunda, et ka meie väike ettevõte annab oma panuse metsade ja looduse säilimisele. Lisaks sõbralik ja kiire infovahetus jooksvate küsimuste lahendamisel.

 • Tiina Pakosta

  Laservisioon

   

  Koostöö Annika&Raul Consulting OÜ´ga on väga ladus ja operatiivne. Annika on kohusetundlik ja pädev oma töös, tõeline 21. sajandi virtuaalne raamatupidaja.

  Väga rahul!

 • Kersti Sillaots

  Roofs Engineering OÜ

   

  Olen Annika&Raul Consulting OÜ teenusega väga rahul. Tegemist ei ole mitte ainult raamatupidamisteenuse osutamisega ettevõttele, vaid ka raamatupidamise ja personalitöö alase nõustamisega. Teie poole saab alati küsimustega pöörduda ja ühise koostöö läbi leida lahendused või vastused erinevatele küsimustele. Koostöö on sujuv, täpne, õigeaegne ja usaldusväärne. Väikese ettevõtte puhul on teenuse ostmine raamatupidaja palkamisele väga hea alternatiiv. 

 • Ari Mikael Orkomies

  KAMELI INVEST OÜ

   

  Annikat soovitati minule ja mitte ilma põhjuseta! Vahe eelmise raamatupidajaga on kui öö ja päev. Kui oleks teadnud, ei oleks kannatanud kehva teenust nii pikalt. Kui mõnes teises minuga seotud ettevõttes peaks raamatupidaja vahetamine tulema teemaks, ma väga loodan, et Annikal on mahtu.

 • Marko Kirsila

  Koristus24

   

  Olen äärmiselt rahul Annika&Raul Consulting OÜ teenusega. Kõik toimib laitmatult. Kui mul on mingeid küsimusi tekkinud siis olen alati kiirelt ka vastused saanud.

  Soovitan Teie teenuseid alati kõigile.

  Olge sama tublid edasi!

Scroll to top